Stanivuković traži da se ispitaju dozvole Grand trejda

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, zatražio je od Inspektorata Republike Srpske da ovlasti inspektore u Odjeljenju za inspekcijske poslove Grada, da izvrše inspekcijski nadzor nad svim građevinskim dozvolama koje je dobilo preduzeće „Grand trejd“ u vezi sa gradnjom objekta u centru grada.

“Ovom zahtjevu gradonačelnika, prethodile su brojne prijave građana koje su stizale u Gradsku upravu u kojima imenovani ističu da se radovi na izgradnji poslovnog objekta „Grand trejd“ izvode suprotno izdatim građevinskim dozvolama ili bez prethodno pribavljenih građevinskih dozvola”, saopšteno je iz Gradske uprave.

U saopštenju se navodi da je uvidom u evidencije Odjeljenja za prostorno uređenje Gradske uprave utvrđeno je da je taj organ prilikom izdavanja građevinske dozvole za izgradnju predmetnog objekta na traženje Ministarstva za prostorno uređnje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske 2. novembra dalo negativno mišljenje za izmjenu i dopunu lokacijskih uslova.

“I pored navedenog negativnog mišljenja, Ministarstvo je 6. novembra izdalo izmjenu i dopunu lokacijskih uslova, odnosno, odobrilo izgradnju suprotnu važećem Regulacionom planu”, navedeno je u saopštenju.

Dodaju da s obzirom na to da Grad nema informaciju da li je nakon izdate izmjene i dopune lokacijskih uslova Ministarstvo izdalo i izmjenu i dopunu građevinske dozvole za izgradnju, gradonačelnik traži da Inspektorat Republike Srpske pokrene  inicijativu za ukidanje ili poništenje po pravu nadzora izdate građevinske dozvole.

“Pomenuto preduzeće je, uprkos negativnom mišljenju Odjeljenja za prostorno uređenje, dobilo dva sprata više nego što je predviđeno regulacionim planom. Interesantno je da je Zahtjev za izdavanje rješenja predan 3 dana nakon izbora. Niz procesa ovdje treba ispitati”, rekao je Stanivuković.

Gradonačelnik ističe da će tražiti da se ispita ko je i kako izdavao građevinske dozvole i da li je u ovom slučaju sve urađeno u skladu sa zakonom.

Podijeli objavu