Sindikat GU: Marić laže, gradonačelnik nije smanjivao plate, nego tražio povećanje

Radnicima Gradske uprave nije smanjivana plata ni u jednom momentu, kako to pokušava da predstavi predsjednik Sindikata uprave Republike Srpske, naprotiv, u razgovoru sa gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem, došlo je do prijedloga da plate radnicima budu veće.

Naveo je ovo predsjednik reprezentativne Sindikalne organizacije Gradske uprave Grada Banja Luka, Radislav Gojković, ističući da Sindikat već dva mjeseca sa gradonačelnikom razgovara o povećanju plate.

– U predhodna dva mjeseca gradonačelnik i reprezentativna Sindikalna organizacija u Gradskoj upravi Grada Banja Luka je vodila intezivne pregovore oko zaključivanja novog Кolektivnog ugovora u Gradskoj upravi Grada Banja Luka, kojim ćemo utvrditi novu cijenu rada i nove koeficijente za obračun plata, kojim će se povećati plate svim radnicima u Gradskoj upravi Grada Banja Luka i čije će odredbe dati veći obim prava u odnosu na važeći Posebni kolektivni ugovor u lokalnoj samoupravi – rekao je Gojković.

Ponavlja da do smanjenja plata nije došlo. Ističe da su još u januaru 2022. godine gradonačelnik Draško Stanivuković i Sindikalna organizacija Gradske uprave zaključili Izmjene i dopune kolektivnog ugovora u Gradskoj upravi, zbog tehničkog usklađivanja sa donesenim zakonskim rješenjima u vezi prelaska sa neto na bruto obračun plate i smanjenja zbirne stope doprinosa.

-Na taj način važeći neto koeficijenti su pretvoreni u bruto, kako bi svi radnici dobili povećanje plate zbog smanjenja zbirne stope doprinosa sa 32,8% na 31%, te smo tako povećali plate svim radnicima u rasponu od 15 – 25 КM. Svi radnici u Gradskoj upravi imaju veće plate nego što je to zagarantovano Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti lokalne samouprave RS, što ukazuje da Marić iznosi neistine – rekao je on.

Ističe da treba naglasiti da su izmjene i dopune Кolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi Banja Luka potpisane u januaru 2022. godine a Posebni kolektivni ugovor koji je potpisao predsjednik Sindikata uprave RS stupio na snagu 11. februara 2022. godine, te shodno tome nije bilo ni moguće isti uskladiti.

– Rješenjem gradonačelnika formirana je komisija za usklađivanje Кolektivnog ugovor za zaposlene u Gradskoj upravi Banja Luka. Zadatak komisije je da uskladi Кolektivni ugovor za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Banja Luka, sa posebnim Кolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti lokalne samouprave – zaključio je on.

On zaključuje da u skladu sa odredbama Zakona o radu (,,Službeni glasnik Republlike Srpske,, broj: 1/16, 66/18 i 119/21) – član 237 jedino reprezentativna Sindikalna organizacija ima pravo da pregovara i zaključuje kolektivne ugovore kod poslodavca.

Podijeli objavu