Radno u Banjoj Luci: Počelo košenje na području grada

Počelo je košenje trave na području Banje Luke, a danas su ove aktivnosti vršene u užem centru grada, u parkovima, oko glavnih saobraćajnica, kao i na mjestima pojačane vegetacije.

Trenutno se vrši košenje parkova u užem centru i to na lokacijama kod Muzeja Republike Srpske, te u ulicama Ivana Frane Jukića i Kralja Alfonsa kao i prostor tzv „Kupusišta“.

Nastavljene su i druge aktivnosti na uređenju zelenila i zelenih površina na području našeg grada, pa se tako u parkiću kod Spomenika banu Milosavljeviću vrši okopavanje tulipana.

Prateći do sada najveću akciju čišćenja i uređenja našeg grada koja se sprovodi u naseljima Nova varoš i Rosulje, vrši se orezivanje i oblikovanje blokovskog zelenila kod dječijeg vrtića „Bambi“, dok se uređivanje žive ograde i ukrasnog grmlja vrši se u Ravnogorskoj ulici, te ulicama Dragiše Vasića i Tina Ujevića.

Takođe na raskrsnici između Istočnog tranzita i Ulice Trive Amelice uredno je orezan juniperus. U skladu sa dinamikom radova vrši se i redovna njega stabala na više gradskih lokacija.

Trenutno se vrši orezivanje u Ulici kralja Petra II, kao i uklanjanje suvih ogranaka krošnji u ulicama Mirka Kovačevića i Vojvode Pere Krece, dok se u Ulici Dragiše Vasića vrši uklanjanje suve breze.

Između ostalog, u toku je i kupljenje lista na području Ulice Trive Amelice.

Podijeli objavu