Prvi put u Banjaluci: Obezbijeđena sredstva za legalizaciju vjerskih objekata

Grad Banja Luka je ovogodišnjim budžetom, pored sredstava redovne podrške vjerskim zajednicama, njihovim organizacijama i ustanovama, obezbijedio i sredstva za sprovođenje postupka legalizacije vjerskih objekata na području grada.

Na području Banje Luke postoji određeni broj vjerskih objekata, koji usljed teških poslijeratnih godina nisu prošli postupak dobijanja građevinskih dozvola, zbog čega se javila potreba za sprovođenjem postupka legalizacije.

Imajući u vidu da je riječ o objektima koji nemaju komercijalni karakter, te služe za potrebe obavljanja vjerskih obreda, zbog čega se smatraju objektima od opšteg interesa, Grad je odlučio da doprinese što lakšem i bržem rješavanju ovog pitanja, a za ove namjene u gradskom budžetu izdvojeno je 200.000 KM.

Još jedan argument koji govori u prilog tome svakako je i povećan broj naselja i stanovnika na području našeg grada, pa je legalizacija i opstanak vjerskih objekata od velikog značaja za lokalno stanovništvo, a s tim u vezi Grad Banja Luka poziva sve vjerske zajednice da iskoriste ovaj vid podrške.

U cilju daljeg jačanja saradnje Gradske uprave sa vjerskim zajednicama, njihovim organizacijama i ustanovama, i ove godine Grad će pružiti podršku u sanaciji i gradnji vjerskih objekata, realizaciji njihovih kulturno-vjerskih, dobrovoljnih i drugih programa, a za te namjene predviđeno je 150.000KM.

Podijeli objavu