Pročitajte Zaključak o zabrani kretanja u dane Vaskrsa

Republički štab za vanredne situacije donio je danas, na 21. sjednici, Zaključak o zabrani kretanja u dane Vaskrsa.

U nastavku pročitajte sve tačke Zaključka.

1. U  cilju sprečavanja širenja bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19), u Republici Srpskoj, naređuje se zabrana kretanja:

1) od  petka 17.04.2020. godine u 15.00 časova do subote 18.04.2020. godine u 05.00 časova i

2) od subote 18.04.2020. godine u 15.00 časova do ponedjeljka 20.04.2020. godine u 05.00 časova.

2. Zabrana iz tačke 1. ovog zaključka ne odnosi se na:

1) zdravstvene radnike koji su na zadatku,

2) lica kojima je neodložno potrebna zdravstvena pomoć,

3) pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji su na zadatku,

4) druge pripadnike agencija za provođenje zakona i organizacija koja vrše javna ovlašćenja, koji su na zadatku,

5) lica kojima poslodavac izda potvrdu o potrebi kretanja zbog nesmetanog obavljanja procesa rada,

6) lica kojima Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske izda dozvolu za kretanje i

7) na domaće i strane prevoznike koji vrše prevoz stvari u drumskom saobraćaju uz predočavanje dokaza o vršenju prevoza (potvrda o potrebi kretanja, potvrda o angažovanju vozača, međunarodni tovarni list-CMR, otpremnica, putni nalog).

3. Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova.

4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o dozvoli kretanja licima sa navršenih 65 i više godina života.

1. Licima sa navršenih 65 i više godina života, dozvoljava se kretanje u četvrtak 16.04.2020. godine u vremenu od 7.00 do 10.00 časova, umjesto u petak 17.04.2020. godine koji je neradni dan u Republici Srpskoj, a radi kupovine osnovnih životnih namirnica, lijekova i obavljanja poslova u bankama.

2. Preporučuje se licima mlađim od 65 godina da u periodu utvrđenom u tački 1. ovog zaključka ne obavljaju kupovinu i ne obavljaju poslove u bankama.

3. Vlasnici trgovačkih radnji, apoteka i rukovodstvo u bankama dužni su da se strogo pridržavaju utvrđenih mjera zaštite koje se odnose na dezinfekciju, socijalno rastojanje i boravak u prostoriji do tri lica.

4. Preporučuje se vlasnicima trgovačkih radnji, apoteka i rukovodstvu u bankama da u navedenom periodu, a u cilju zaštite zdravlja lica sa navršenih 65 i više godina života i sprečavanja širenja bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19), pružaju usluge isključivo tim licima.

5. Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova.

6. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a primijenjivaće se 16.04.2020. godine.

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o odgađanju ekskurzija i škola u prirodi.

1. Ovim zaključkom odgađaju se sve aktivnosti oko realizacije ekskurzija i škola u prirodi za osnovne i srednje škole, planirane u aprilu, maju i junu 2020. godine, zbog pojave bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19), zbog opasnosti za zdravlje učenika i nastavnika.

2. Zadužuju se direktori osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj da, u školama u kojima je to moguće, organizuju ekskurzije i škole u prirodi čim se za to steknu odgovarajući uslovi.

3. Zadužuju se direktori osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj da provedu sve potrebne aktivnosti na način da, kada se steknu odgovarajući uslovi za izvođenje ekskurzija i škola u prirodi, pripreme odgovarajuće anekse ugovora, a uz prethodnu saglasnost Republičkog pedagoškog zavoda na program ekskurzije ili škole u prirodi.

4. 3a realizaciju ovog zaključka zadužuju se osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj.

5. Nadzor nad sprovođenjem ovog zaključka vrši Ministarstvo prosvjete i kulture i Republički pedagoški zavod.

6. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

nezavisne.com

Podijeli objavu