Inspekcija izašla na teren: U pitanju je privremeni gradilišni priključak kod bivšeg kina „Kozara“

Nakon prijave građana da se na spoju Ulice Sime Šolaje i Aleje Svetog Save izvode radovi, na teren je izašla nadležna inspekcija.

Tom prilikom je utvrđeno da se na predmetnoj lokaciji vrši označavanje – iskolčenje gradilišnog priključka koji je privremenog karaktera, a za potrebe izgradnje stambeno – poslovnog objekta u ul. Sime Šolaje, investitora „CINEMA TOWER“ d.o.o. Banja Luka.

Dakle, nije riječ o izgradnji pristupnih saobraćajnica, nego o privremenom gradilišnom priključku.

Napominjemo, kako bi se pronašlo najbolje i najprihvatljivije rješenje, aktuelna gradska administracija koja je ovaj problem naslijedila od prethodne – do sada je obavila više razgovora kako bi se došlo do konsenzusnog rješenja, kojim bi se zadovoljili interesi građana, investitora i Grada, koji po ovom pitanju imaju različite zahtjeve.

U tim razgovorima, za sada, došlo se do dogovora sa investitorom da se u osnovi smanji objekat i tako oslobodi javni prostor oko objekta i da služi javnoj namjeni, zatim da planirana dvosmjerna saobraćajnica za sada ostane samo kao jednosmjerna.

Takođe, u tim razgovorima, čvrsto opredjeljenje gradske administracije bilo je i na tome da se što manje vrše promjene na zelenilu, odnosno stablima.

Dakle, gradska administracija opredijeljena je za očuvanje zelenila, što dokazuje rekordan broj zasađenih stabala tokom jesenje sadnje, te ističemo da za svako stablo koje mora biti uklonjeno iz opravdanih razloga – biće zasađena nova stabla.

Podijeli objavu