Sud odlučio, Stanivukoivć postupio ISPRAVNO: Nije bilo nezakonite smjene u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje

Okružni sud u Banjoj Luci odbio je kao neosnovanu tužbu Jelene  Kurtinović protiv Grada Banje Luke u predmetu razrješenja dužnosti vršioca  direktora JU „Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje“.

Ovakva presuda je donesena nakon što je Sud u upravnom sporu utvrdio, da je gradonačelnik Draško Stanivuković 22. januara 2021. godine osnovano razriješio Kutrinovićevu sa dužnosti v.d. direktora Centra, jer je dužnost obavljala neprekidno od 29. maja 2020. do 22. januara 2021. godine – odnosno duže od šest mjeseci što je u suprotnosti sa odredbama člana 83. stav 1 Zakona o predškolskom obrazovanju i vaspitanju.

Kako je navedeno u presudi, rješenjem gradonačelnika Stanivukovića od 22. januara 2021. godine ispravljeno je nezakonito postupanje Grada Banje Luke odnosno prethodne administracije, koja ju je 18. novembra 2020. godine ponovo imenovala za v.d. direktora na period od šest mjeseci iako za to nije bilo zakonskih uslova jer je do tog momenta već obavljala funkciju vršioca dužnosti pet mjeseci i 19 dana.

Podijeli objavu