Podaci Zavoda za zapošljavanje: 14 doktora nauka čeka na posao

Foto: Nezavisne novine

U toku 2021. godine s evidencije nezaposlenih Zavoda u birou Banjaluka zaposleno je 4.037 lica, što je za 55 lica manje u odnosu na 2020. godinu. Traženi su specijalisti iz pojedinih oblasti, profesori matematike, profesori njemačkog jezika, ali i zidari i tesari.

Četrnaest doktora nauka, 99 s titulom mastera i 1.352 diplomca nalaze se među 6.326 nezaposlenih na području Banjaluke koji aktivno traže posao, što je za 2.124 lica manje u odnosu na isti period u 2020. godini kada je bilo prijavljeno 8.450 nezaposlenih lica.

Iz  Zavoda za zapošljavanje potvrdili su za “Glas Srpske” da je po stepenu stručne spreme i zanimanjima evidentirano najviše radnika bez zanimanja, zatim slijede ekonomski tehničari, diplomirani ekonomisti, diplomirani pravnici, prodavači, mašinski tehničari, te maturanti gimnazije.

– Stanje nezaposlenih u birou Banjaluka na kraju prošle godine po stepenu stručne spreme bilo je 1.957 sa srednjom školom, dok je nekvalifikovanih radnika 862 – kažu u Zavodu.

Dodaju da je najveća potražnja za građevincima, armiračima, tesarima, zidarima. Predsjednik zanatsko-preduzetničke komore RS Lazo Šešić, ističe da više problem nije ni radna snaga koliko je veća nesigurnost opstanka na poslu.

– Osjeti se mali pomak jer smo s Ministarstvom prosvjete i kulture obezbijedili stipendije i finansiranje određenih zanata. Loše je što ih mi obučimo, spremimo za posao da bi oni otišli – kazao je Šešić.

Na listi čekanja u banjalučkoj filijali Zavoda za zapošljavanje nalaze se osobe koje posao traže i do 15 godina.

– Od ukupnog broja evidentiranih zaposlenje do šest mjeseci čekalo je 1.758 lica, do godinu 1.381 prijavljenih, dok je do dvije godine posao čekalo 492 osobe. Više od pet godina posao su čekale 1.072 nezaposlene osobe – naglasili su iz Zavoda.

Ističu da je pandemija imala negativan uticaj na sve društvene tokove.

– Kada je u pitanju rad u biroima imali smo djelimične probleme u planiranju obuke nezaposlenih lica za traženje posla, a zabilježen je i veći priliv lica koja su dobila otkaz ugovora o radu – kažu u Zavodu.

Obuke i radionice

Nastavljene su aktivnosti rada s nezaposlenim licima, ali u nešto težim uslovima.

– Sa svakim nezaposlenim licem imamo savjetovanje, a motivacioni seminari održavani su u drastično manjem obimu zbog korone – poručuju iz Zavoda.

Glas Srpske

Podijeli objavu