ODBAČEN SPORAZUM SA SNSD Marković ostaje u PDP

Predsjedništvo PDP-a danas je održalo sjednicu čija tema je bila aktuelna situacija po pitanju pandemije virusa korona i politička situacija u Republici Srpskoj.
Predsjedništvo PDP-a smatra da je zbog novonastale situacije u vezi virusa korona najvažnije da građani Republike Srpske u potpunosti poštuju preporuke struke i nadležnih institucija. PDP-a poziva sve svoje članove i simpatizere da u ovim danima ne zaborave na naše najstarije i zdravstveno i socijalno ugrožene građane i da im pomognu u svemu što im je potrebno, posebno poštujući bezbjednosna pravila nadležnih institucija.
Predsjedništvo PDP-a smatra da su korona virusom podjednako ugroženi zdravlje građana i privreda. Zdravstveni sistem Republike Srpske neće biti uspješan bez uspješne privrede koja omogućuje redovno finansiranje zdravstvenog sistema.
S tim u vezi, budući da privreda Republike Srpske već trpi izuzetno teške posljedice postojećeg stanja, smatramo da je pod hitno potrebno donijeti određene mjere koje će pomoći njenoj revitalizaciji:
– pod hitno usvajanje mjere koja znači da se PDV plaća na kraju mjeseca. Za najugroženije privredne subjekte potrebno je razmotriti opciju oslobađanja plaćanja dijela PDV-a, ili prolongiranja plaćanja do trenutka uspostavljanja pune poslovne aktivnosti.
– Predsjedništvo PDP-a traži da Vlada Republike Srpske usvoji privremenu mjeru kojom će se iz budžeta Republike Srpske osigurati isplata iznosa minimalne plate (520 КM) za sve radnike u onim poslovnim subjektima kojima je zbog odluke Vlade zabranjen rad, i to za cijeli period trajanja takve odluke Vlade, te da taj iznos bude u potpunosti oslobođen plaćanja poreza i doprinosa.
– Usvajanje mjera da doprinosi za radnike u privrednim subjektima kojima je obustavljen rad budu značajno smanjeni. Ukoliko kriza potraje potrebno je razmotriti mjeru potpunog oslobađanja plaćanja poreza i doprinosa na plate radnika, a kako bi ti radnici ostali u radnom odnosu, što smatramo da je primarni cilj. Druga opcija za razmatranje može biti da se dio poreza i doprinosa plaća, te da taj iznos plaćenih poreza i doprinosa kasnije bude tretiran kao poreski odbitak kod plaćanja poreza na dobit.
– Umanjenje osnovnog dijela (paušala) za plaćanje računa komunalija za one poslovne subjekte koji ili ne rade ili su posebno pogođeni ovom krizom (računi električne energije, toplotne energije i drugi računi komunalija).
– Кad je riječ o nivou lokalnih samouprava, smatramo da je potrebno donijeti mjeru da se za period trajanja zabrane rada svim poslovnim subjektima na koje se ta zabrana odnosi proporcionalno smanji plaćanje svih mjesečnih i godišnjih komunalnih naknada i taksi.
Predsjedništvo PDP-a zadužilo je sve funkcionere PDP-a na svim nivoima da odmah pokrenu inicijative u pravcu implementacije ovih zaključaka.
Predsjedništvo PDP-a nije prihvatilo predizborni koalicioni sporazum koji su u Bijeljini potpisali predsjednici gradskih odbora PDP i SNSD i zadužilo je Gradski odbor PDP-a Bijeljina da sprovede ovu odluku Predsjedništva. Usvojen je zaključak kojim se predlaže Glavnom odboru PDP-a da donese odluku da neće biti predizbornih koalicija sa SNSD, osim u izuzetnim slučajevima kao što je Srebrenica, za koje će se donositi posebne odluke.
(Banjalukadanas.com)
Podijeli objavu